Stichting Vleermuisopvang Oss

De Stichting Vleermuisopvang Oss werkt met uitsluitend met vrijwilligers, zo bestaat het bestuur ook uit vrijwilligers. In 2012, 14 juni, is de Stichting Vleermuisopvang Oss opgericht. Het bestuur bestaat uit mensen die op een of andere manier met vleermuizen te maken hebben. Hetzij beroepsmatig of anders als hobby.

De dieren die gebracht en of gehaald worden, worden met zorg behandeld. Helaas kunnen we niet elke vleermuis redden. Maar dat is bij de meeste opvangcentra zo. We doen ons best om op de hoogte te blijven van de mogelijkheden om een vleermuis te helpen. Daarvoor is er contact met een dierenarts die ons helpt als wij het even niet meer weten.

De stichting heeft een vergunning om vleermuizen te mogen houden in de opvang.

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Penningmeester: Jan Aantjes

Secretaris: Peter Twisk

Voorzitter: Antoinette van Wilgen

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55547575, RSIN / fiscaalnummer 851760570. Sinds 1 januari 2014 heeft de Stichting Vleermuisopvang Oss een ANBI status.

foto Paul van Hoof ( Paul van Hoof Natuurfotografie)

Laatvlieger

De Vleermuisopvang heeft een vergunning van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Deze is geldig tot 30 juni 2017. De vergunning is verlengd tot oktober 2022.

Er worden regelmatig contacten uitgewisseld met de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant en het Netwerk klachtenafhandeling van vleermuizen en steenmarters. Verder zijn er contacten met de Vogelrevalidatie in Zundert op het gebied van vleermuizen. In 2017 is er subsidie ontvangen van de provincie Noord Brabant. Het FOB is hier ook een van onze contacten.

En er zijn ook contacten met Brabants Landschap.

-