Stichting Vleermuisopvang Oss

De Stichting Vleermuisopvang Oss werkt met  uitsluitend met vrijwilligers, zo bestaat het bestuur ook uit vrijwilligers.  In 2012, 14 juni,  is de Stichting Vleermuisopvang Oss opgericht. Het bestuur bestaat uit mensen die op een of andere manier met vleermuizen te maken hebben. Hetzij beroepsmatig of anders als hobby. 

De dieren die gebracht en of gehaald worden, worden met zorg behandeld. Helaas kunnen we niet elke vleermuis redden.  Maar dat is bij de meeste opvangcentra zo. We doen ons best om op de hoogte te blijven van de mogelijkheden om een vleermuis te helpen. Daarvoor is er contact met een dierenarts die ons helpt als wij het even niet meer weten. 

De stichting heeft een vergunning om vleermuizen te mogen houden in de opvang. 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Penningmeester:    Carlo Wijnen

Secretaris:                 Peter Twisk

Voorzitter:                Antoinette van Wilgen

 

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nummer: 55547575, RSIN / fiscaalnummer 851760570. Sinds 1 januari 2014 heeft de Stichting Vleermuisopvang Oss een ANBI status.

foto Paul van Hoof ( Paul van Hoof Natuurfotografie)

Laatvlieger

De Vleermuisopvang heeft een officiële vergunning.  Deze is  geldig tot 2027.

De Stichting heeft diverse contacten.  Deze worden met regelmaat onderhouden.  Verder zijn er contacten met onder andere  de Vogelrevalidatie in Zundert,  het FOB en Brabants Landschap


-