Wat doen wij?

Stichting Vleermuis opvang Oss vangt vleermuizen op. Ons werkgebied is Noord-Brabant.

Waarom worden vleermuizen opgevangen?

Vleermuizen zijn beschermde dieren en als deze gevonden worden, proberen we deze dieren te helpen. En uiteraard weer uit te zetten in de natuur. Daarbij leren we veel van de dieren, hoe ze reageren en wat ze doen.

De Vleermuis Opvang Oss vangt jaarlijks rond de 50 vleermuizen op. Elk jaar zijn er wel een paar jonge dieren die om een of andere reden hun moeder zijn kwijt geraakt. In ongeveer de helft van de gevallen lukt het om de dieren groot te brengen.

Dan hebben we nog de katten die de vleermuizen zien als prooi. Soms lukt het de vleermuizen om aan hun aanvaller te ontsnappen, maar vaak zijn er dan al wel verwondingen. Wanneer deze dieren gevonden worden, kunnen ze vaak niet meer vliegen en dus tijdelijk niet meer voor zichzelf zorgen. Met wat hulp kunnen enkele dieren geholpen worden en weer uitgezet worden in de natuur.

Hoe werkt de opvang? De opvang vangt de vleermuis op die gebracht is of opgehaald wordt. Het diertje wordt bekeken en de eerste tijd in quarantaine gezet. Als het nodig is, worden er medicijnen gebruikt opdat het diertje kan genezen. Mocht echter blijken dat het niet haalbaar is om een diertje te redden, dan laten we het inslapen opdat het niet meer hoeft te lijden.

Als een vleermuis zover is dat hij/zij vrijgelaten kan worden, gaat de vleermuis naar buiten om daar verder te leven.

Antoinette heeft ruim 15 jaar ervaring met het opvangen van vleermuizen. Na een aantal jaren is zij gaan studeren voor dierenartsassistent. Deze studie heeft zij met succes afgerond. Met deze kennis is zij in staat om de dieren zo goed mogelijk te helpen. Bij vragen over dingen die zij niet weet, worden er vragen gesteld aan de dierenarts, die hopelijk met zijn kennis wel kan helpen . Of in ieder geval kan zeggen of er iets aan gedaan kan worden. De vrijwilligers die mee helpen leren hier ook van. Zij krijgen de kans om de dieren te leren kennen en vandaar uit hun kennis te verwerven. Soms zijn er ook vrijwilligers die een richting in de dierverzorging studeren en de opgedane kennis gebruiken voor hun studie en in de opvang.

Ook zijn er een paar organisaties die onderzoek doen naar vleermuizen en het materiaal gebruiken van de opvang. Deze materialen worden verzameld en opgeslagen. De resultaten en kennis komen weer terug naar de opvang zelf. Daar wordt gekeken of er bijvoorbeeld werkwijzen aangepast moeten worden. Zie voor verdere uitleg hierover bij 'Materialen verzamelen'.

foto Paul van Hoof (Paul van Hoof Natuurfotografie)

Jonge dwergvleermuis van nog geen week oud

Hieronder kun je voorbeelden zien die in de opvang hebben plaatsgevonden.